انتخابات انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران

 

انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران در قالب کنونی ، از پاییز سال ۱۳۸۶ پایه گذاری شد.

این تشکیلات در ابتدا با برگزاری جلسات منظم با حضور افراد از طیف نسبتاً وسیعی از دست اندرکاران در امور مهندسی ژئوسنتتیک شروع به فعالیت نموده و به تدریج با تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای انجمن و اتخاذ راهبردهای عملی جهت دستیابی به این اهداف، به کار خود ادامه داد.

اهداف انجمن، گسترش کاربرد محصولات ژئوسینتتیک در جامعه مهندسی کشور به شرح زیر:

  • محصولات ژئوسینتتیک به صورت موثر در پروژه ها به کار گرفته شوند. بکارگیری موثر عبارت است از استفاده به جا و اجرای صحیح به طوری که اعتماد کارفرمایان در پروژه ها به عملکرد مناسب این مصالح جلب شود.
  • ایجاد رابطه ای عادلانه بین تامین کنندگان ، کارفرمایان و دیگر عوامل ارائه کننده خدمات در این صنعت مانند طراحان، کارشناسان مستقل، نصابان و
  • حفظ و تقویت رقابت سالم و غیر تخریبی بین فروشندگان ودیگر عوامل دست اندرکار، شناساندن محصولات ژئوسینتتیکی به عنوان محصولاتی عام در جامعه مهندسی که به طور معمول مورد استفاده قرار گیرند.
  • انسجام بخشیدن و ارتقای سطح علمی و آکادمیک این صنعت در ایران

انتخابات هیئت مدیره این انجمن در روز یکشنبه مورخ 1395/12/15برگزار گردید که نتایج آن به شرح زیر می باشد:

اعضای اصلی هیت مدیره:

دکترکاظم فخاریان

مهندس محمدرضا اشکبوسی

مهندس حامد پوراکابریان

مهندس علیرضا میربلوک

مهندس سلمان نوغانی

مهندس محمد محرمی

مهندس  غلامرضا محمدی زاده