گالری تصاویر پروژه ها

پروژه هاي شاخص شرکت رهياب صنعت البرز

همه
رمپ های خاک مسلح پل
کوله های خاک مسلح پل
کوله و رمپ های پل
دیوار حائل
رمپ های پل
بهسازی بستر
پایدار سازی گود
دیوار حائل خاک مسلح ژئوگریدی به ارتفاع ۸۰ متر در هند
دیوار حائل
دیوار ژئوگریدی به ارتفاع۳۲متر-بهترین پروژه۲۰۱۵خاورمیانه
دیوار حائل
مصلی بزرگ بندرعباس
بهسازی بستر
بیمارستان امام خمینی تهران
پایدار سازی گود
شهرک ولایت بوشهر
بهسازی بستر
مجتمع فرهنگی بندر عباس
بهسازی بستر
ساختمان اداره ارشاد گنبد کاووس
بهسازی بستر
تقاطع فرهنگیان کرمان
رمپ های خاک مسلح پل
کمربندی بهشهر
رمپ های خاک مسلح پل
معالی آباد شیراز
رمپ های خاک مسلح پل
قوسی جاده مرزی کلیبر
رمپ های پل
رودخانه مرزن آباد چالوس
رمپ های خاک مسلح پل
تعریض مسیر محور هراز قائم شهر
دیوار حائل
دسترسی به سد بختیاری لرستان
دیوار حائل
دسترسی به برج میلاد از اتوبان شیخ فضل الله تهران
کوله و رمپ های پل
رضوان_رحمت شیراز
رمپ های خاک مسلح پل
پروفسور حسابی شیراز
رمپ های خاک مسلح پل
کمربندی جوپار کرمان
کوله های خاک مسلح پل
دسترسی به حسینیه و مسجد دانشگاه آزاد-واحد علوم تحقیقات تهران
رمپ های خاک مسلح پل
مهرشهر کرج
رمپ های خاک مسلح پل
دستجرد
رمپ های خاک مسلح پل