پروژه های انجام شده

عنوان پروژه

کارفرما

مشاور

محل پروژه

سال

رمپهایPRS پل سوم خرداد مهرشهر

شهرداری کرج

سازیان

مهر شهر کرج

1387

دیوارخاک مسلح PRSکوله  های تقاطع غیر همسطح چاترود

اداره کل راه و ترابری کرمان

تردد راه

کرمان

1388

دیوار خاک مسلح PRSکوله  های تقاطع غیر همسطح راه آهن نظامی کنارگذر کرمان

اداره کل راه و ترابری کرمان

میمند راه

کرمان

1388

دیوار خاک مسلح PRSکوله  های تقاطع غیر همسطح راه آهن کرمان-بم   کنارگذر کرمان

اداره کل راه و ترابری کرمان

میمند راه

کرمان

1388

دیوار خاک مسلح PRSکوله  های تقاطع غیر همسطح بهرامجرد  کنارگذر کرمان

اداره کل راه و ترابری کرمان

میمند راه

کرمان

1388

دیوار خاک مسلح PRSکوله  باربر  تقاطع غیر همسطح سیریز

اداره کل راه و ترابری کرمان

میمند راه

کرمان

1388

دیوار خاک مسلح رمپهای تقاطع    غیر همسطح قره خان راه آهن مراغه - ارومیه

وزارت راه و ترابری

برایند

اروميه

1388

دیوار خاک مسلح رمپهای تقاطع غیر همسطح  کوه سیاه راه آهن مراغه- ارومیه

وزارت راه و ترابری

برایند

اروميه

1388

دیوار خاک مسلح رمپهای تقاطع    غیر همسطح لج راه آهن مراغه- ارومیه

وزارت راه و ترابری

برایند

اروميه

1388

دیوار خاک مسلح رمپهای تقاطع    غیر همسطح  گرده گروه راه آهن مراغه- ارومیه

وزارت راه و ترابری

برایند

اروميه

1388

دیوار خاک مسلح رمپهای تقاطع    غیر همسطح  حاجی خوش راه آهن مراغه- ارومیه

وزارت راه و ترابری

برایند

اروميه

1388

دیوار خاک مسلح رمپهای تقاطع    غیر همسطح  دارلک 1 آهن مراغه- ارومیه

وزارت راه و ترابری

برایند

اروميه

1389

 

 

عنوان پروژه

کارفرما

مشاور

محل پروژه

سال

دیوار خاک مسلح رمپهای تقاطع    غیر همسطح  دارلک 2 آهن مراغه- ارومیه

وزارت راه و ترابری

برایند

اروميه

1389

دیوار خاک مسلح رمپهای تقاطع    غیر همسطح  دارلک 3 آهن مراغه- ارومیه

وزارت راه و ترابری

برایند

اروميه

1389

دیوار خاک مسلح PRSکوله تقاطع  غیر همسطح  تلخاب راه آهن مراغه - ارومیه    

اداره کل راه آهن

برایند

اروميه

1389

دیوار خاک مسلح PRSکوله تقاطع  غیر همسطح دارلک راه آهن مراغه-ارومیه    

اداره کل راه آهن

برایند

اروميه

1389

دیوار خاک مسلح PRSکوله تقاطع  غیر همسطح قم قلعه راه آهن مراغه - ارومیه    

اداره کل راه آهن

برایند

اروميه

1389

دیوار خاک مسلح PRSرمپهای تقاطع  غیر همسطح  پل صدف شهر زنجان

شهرداری زنجان

راهور ایران

زنجان

1389

دیوار خاک مسلح PRSرمپها ی تقاطع  غیر همسطح  پل 60 متری ولیعصر خرم آباد

استانداری لرستان

آرسیکا

خرم آباد

1389

دیوار خاک مسلح PRSرمپها ی تقاطع  غیر همسطح شهر دستجرد

شهرداری دستجرد

راه آهن راه

دستجرد

1389

دیوار خاک مسلح PRSرمپها ی پل دسترسی حسینیه

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

گروه 4

تهران

1389

محوطه سازی  حسینیه

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

گروه 4

تهران

1389

محوطه سازی  کتابخانه

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

گروه 4

تهران

1389

دیوار خاک مسلح PRSرمپها ی پل چهارراه احمدی

شهرداری کرمان

طاها

تهران

1390

دیوار خاک مسلح رمپ و کوله شرقی پل دسترسی برج میلاد

شهرداری تهران

اردام

تهران

1390

محوطه سازی ساختمان رودکی واقع در کوی فراز

شرکت پایادژ

پایادژ

تهران

1390

پایدار سازی ترانشه خط لوله منطقه 5 شرکت گاز

شرکت گاز استان فارس

آب و حیات دنا

نورآباد

1390

 

 

عنوان پروژه

کارفرما

مشاور

محل پروژه

سال

تقاطع سه راهی معلم

شهرداری کرمان

کیاطرح کاوش منطقه

کرمان

1390

تقاطع غیر همسطح با قدرت

شهرداری کرمان

فرادید

کرمان

1391

تقاطع غیر همسطح معالی آباد

سازمان عمران شهرداری شیراز

فرا شار آسیا

شیراز

1391

عملیات اجرایی قطعه دوم محور پل سفید-قائمشهر

وزارت راه و شهرسازی

ایران راهوار

قائمشهر

1391

جاده مرزی کلیبر

راه و ترابری آذربایجان شرقی- شرکت تراز پل گستر

تردد راه

کلیبر

1391

جاده دسترسی سد بختیاری

آب نیرو

ره آور

تنگه 5-اهواز

1391

تقاطع غیر همسطح سیدی

شهرداری کرمان

گارنو

کرمان

1391

تقاطع غیر همسطح پروفسور حسابی

شهرداری شیراز

فرا شار آسیا

شیراز

1391

تقاطع غیر همسطح  احسان

شهرداری شیراز- شرکت سد عمران پارس گستر

گارنو

شیراز

1392

دیوار حائل بازیافت  زباله های بندرعباس

سازمان همیاری شهرهای استان هرمزگان

EPC

بندرعباس

1392

تقاطع غیر همسطح رسالت

شهرداری بندرعباس- جهاد نصر کرمان

مهندسین مشاور زیرساخت گستر قائم

بندرعباس

1392

تقاطع غیر همسطح 3 راه جوپار

شهرداری کرمان- کرمان فرا راه

EPC

کرمان

1392

تقاطع غیر همسطح قطعه 4 راه آهن مراغه ارومیه

راه آهن- شرکت ریبار

برآیند

نقده

1392

تقاطع غیر همسطح بهشهر

وزارت راه و شهر سازی- شرکت حریم سازان

رستاب

بهشهر

1392

دیوار ژئوگریدی پیچ شایگان

اداره کل راه و شهر سازی مازندران –شرکت پارپلانژ

تدبیر راه

چالوس- مرزن آباد

1392

دیوار ژئوگریدی مرزن آباد

اداره کل راه و ترابری مازندران –شرکت پارپلانژ

تدبیر راه

مرزن آباد

1392

 

 

 

عنوان پروژه

کارفرما

مشاور

محل پروژه

سال

دیوار ژئوگریدی پایین دست سد درود

جهاد نصر لرستان

سکو

درود

1392

تقاطع غیر همسطح قطعه 4 مراغه- حاجی خوش

راه آهن- شرکت ارزه گستر

برآیند

مهاباد- حاجی خوش

1392

زیرگذر بعثت - قم

سازمان عمران شهرستان قم

هگزا

قم

1393

دیوار خاک مسلح تقاطع غیر همسطح کمربندی خاتم الانبیا با بلوار دانشگاه

شهرداری ارومیه

سازیان

ارومیه

1393

تقاطع غیر همسطح میدان جهاد - خوی

شهرداری خوی

آذر تات طرح

شهرستان خوی

1394

تقاطع غیر همسطح کمربندی بابل – محور شهید صالحی

اداره راه و شهرسازی مازندران

فرادید

بابل

1394