پنل هاي بتني

تولید پانلهای بتنی دیوارهای PRS :

     

     
 

• پانل بتنی T شکل ساده
• پانل بتنی T شکل طرحدار-طرح آمستردام
• پانل بتنی T شکل طرح دار –طرح تره آرمه