سیستم های طرح اختلاط

سیستم DOSO :

کمپاني مکافري تکنولوژی سيستم هاي طرح اختلاط فيبرها با بتن را توسعه داده و سيستم های DOSO را که قابلیت هماهنگی با سيستم بچينگ و یا تراک میکسر ها را دارند با پشتيباني نيروهاي متخصص کمپاني مکافري در زمینه نصب این دستگاهها فراهم می کند.

      
» مستندات

pdf

TDS DOSO BOX.pdf

pdf

TDS DOSO CIRCULAR.pdf