ژئوگرید تسلیح آسفالت

ژئوگرید و ژئوکامپوزیتهایی هستند ساخته شده از پلی استر ویا فایبر گلاس با روکش پلیمری،سازگار با قیر که برای مسلح کردن روسازی جاده ها به کار می روند.

محصولات مکافری در این زمینه از جمله:

 

    

Mac Grid AR : ژئوگریدهایی بافته شده از جنس پلی استر یا فایبرگلاس با مش های مربعی شکل به عرض حداکثر 40mm و یا ژئوکامپوزیت های فوق العاده سبک هستند که پوششی پلیمری داشته و با قیر سازگاری دارند و کاربرد آنها در مسلح کردن آسفالت می باشد.

» مستندات

pdf

TDS MACGRID AR.2

pdf

TDS MACGRID AR5.7

pdf

TDS MACGRID AR10.7

pdf

TDS MACGRID AR12.7

pdf

TDS MACGRID AR20.7