ژئوتکستایل بافته شده

ژئوتکستایل هایی هستند از رشته های پلی الفین و یا پلی استر و به منظور تسلیح خاک، جداسازی لایه ها و جلوگیری از فرسایش در پروژه های متنوع به کار می روند.

محصولات مکافری در این زمینه از جمله:MacTex W1 : ژئوتکستایل بافته شده با مش های ریز بصورت متقارن و ساخته شده از رشته ها ونوارهای مسلح کننده پلی پرو پیلنی و به منظور جداسازی لایه ها و یا تثبیت خاک در پروژه های متفاوت از آن ها
استفاده می شود.

MacTex W2 : ژئوتکستایل های بافته شده ای که با الیاف پلی استر که به صورت متقارن ویا درهم به صورت دو جهته ساخته شده و جهت تسلیح خاک به کار می روند.

MacTex C : ژئوکامپوزیتی است از جنس پلی استری با مقاومت بالا که با یک لایه ژئوتکستایل نبافته شده همراه گردیده است و کاربرد این محصول در مسلح کردن خاک می باشد.

MacTex EC : ژئوتکستایل نبافته شده که با مش های باز با روکش PVA پیوسته و با یک ژئوتکستایل فوق سبک و نبافته شده که با مش های به قطر 4 تا 6 میلیمتر ، پیوسته شده باشد ساخته می شود و کاربرد این محصول در کنترل فرسایش می باشد.

MacTex HF : ژئوتکستایل های ساخته شده ار پلی الفین که با دوام بالا که از مش هایی با سایزهای متفاوت که سوراخ هایی با قطر تقریبی  1 میلیمتر دارند ساخته می شوند و کاربرد این محصول فیلتراسیون، می باشند

» مستندات

pdf

TDS MACTEX C2

pdf

TDS MACTEX C2S

pdf

TDS MACTEX EC

pdf

TDS MACTEX W1

pdf

TDS MACTEX W2