ژئومت

ژئومـت ها:

دارای ساختار سه بعدی بوده و از تک رشته های پلی الفین ساخته می شوند ، کاربرد این مصالح در تحکیم و تثبیت سطحی سطوح شیبدار و همچنین کنترل فرسایش، می باشد.

محصولات مکافری در این زمینه از شامل:

    Mac Mat : ژئومتی است با فضای خالی زیاد که از تک رشته های پلیمر پلی پروپین با خلل و فرج بالا ساخته شده، به طوری که در نقاط اتصال به روش حرارتی (Heat Bounded) به هم متصل شده است، این محصول در پروفیل ها و ضخامت های متفاوت ساخته شده و کاربرد آنها در کنترل فرسایش می باشد.

MacMat R ( مسلح شده با فولاد) :ژئومتی است که با یک مش دوبل پیچشی تسلیح شده است. کاربرد این محصول در کنترل فرسایش  می باشد.

Mac Mat R (مسلح شده با ژئوگرید ها ) : ژئومت با خلل و فرج بالا که از الیاف تک رشته ای ساخته شده و در نقاط اتصال با روش Heat Bounded به یکدیگرمتصل شده اند. این محصول در پروفیل ها و ضخامت های متفاوت بوده و با یک لایه ژئوگرید تسلیح شده است و کاربرد آن ها برای جلوگیری از فرسایش میباشد.

» مستندات

pdf

TDS_MACMAT_9_13_19_0003

pdf

TDS_MACMAT_R_Polymeric

pdf

TDS_MACMAT_R_Steel_0002