مقالات

موقعیت صفحه گسیختگی و ملاحظات طراحی برای سیستم های خاکی مسلح ژئوسنتتیکی با عرض محدود

افزایش میزان ترافیک در مناطق شهری، نیاز به تعریض راه های موجود را سبب شده است. یکی از راهکارهای افزایش عرض راه، ساخت دیوارخاکی مسلح ژئوسنتتیکی در جوار دیوارهای از پیش پایدار شده می باشد. اما از آنجایی که تعریض مسیر پرهزینه بوده و فضای موجود در سایت ه ...

بیشتر...

ابزارگذاری دیوار خاک مسلح با تسمه های پلیمری

دیوارهای خاک مسلح با تسمه های پلیمری با نماهای بزرگ پانل بتنی، یک فناوری نوظهور در آمریکا می باشد. برای طراحی این سیستم ها با استفاده از متد آشتو، لازم است قابلیت انبساط آنها رده بندی شود. ...

بیشتر...

پلهای بتنی قوسی مسلح به Paragrid (پاراگرید) به جای پلهای طاقی و کالورتها

بسیاری از پل های طاقی یا حتی پلهای ساخته شده با مصالح مدرن، مانند بتن مسلح بعد از مدتی کوتاه نیاز به تعمیرات اساسی پیدا میکنند. در نتیجه، بسیاری از پل های موجود قادر نیستند استانداردهای بارگذاری فعلی را بدون نیاز به مقاوم سازی برآورده کنند. دانشگاه Q ...

بیشتر...

دیوارهای سنگ شکن مسلح به پاراگرید(Paragrid)

دیوارهای سنگ شکن بخشی از امکانات و تاسیسات معادن بمنظور در هم شکستن مواد استخراج شده و تبدیل آنها به ابعاد دلخواه می باشد. در معادن بمنظور شکستن و خرد کردن مواد معدنی استخراج شده و دستیابی به ابعاد مورد نظر، از تجهیزاتی بنام سنگ شکن ها (Crushers) است ...

بیشتر...

عملکرد بیرون کشیدگی تسمه های پلیمری در دیوارهای خاک مسلح

اساس دیوارهای خاک مسلح (MSE) ترکیبی است از نما، مسلح کننده ها و خاکریز که در مجموع بلوک مسلح را تشکیل می دهند. در این سیستم ها طراحی بر اساس دو جنبه پایداری داخلی و خارجی انجام میشود. پایداری داخلی نشان دهنده مقاومت بیرون کشیدگی و ظرفیت کششی مسلح کن ...

بیشتر...
  • صفحه قبل
  • 1
  • صفحه بعد