جت گروتینگ

   

روش بسيار مطمئن و كارا جهت اصلاح و بهسازي خاك مي باشد. در اين روش بر اساس فشار نهايي مايع يا ماده قابل تزريق با سرعت بالا در خاك، ساختار كلي خاك شكسته شده ،ذرات خاك به صورت درجا با يكديگرمخلوط و يك توده همگن صلب ايجاد مي گردد.
Jet Grouting براي تمامي خاك ها صرفنظر از نفوذپذيري ،دانه بندي (از رس و سيلت نرم تا ماسه و شن) مورد استفاده قرار مي گيرد. ماده اضافه شونده معمولا مخلوط آب و سيمان بوده و در صورت نياز به خاك غيرقابل نفوذ مقداري بنتونيت به مخلوط آب و سيمان اضافه مي گردد.

کاربردهای روش جت گروتینگ

روش جت گروتینگ طی سال‌های گذشته کاربرد وسیعی در حوزه‌های مختلف مهندسی ژئوتکنیک یافته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.
• دیوار آب‌بند سد و خاکبرداری
• دیواره شفت و خاکبرداری به عنوان سازه نگهبان
• به عنوان پی سازه در خاک‌های سست
• بهسازی و افزایش ظرفیت باربری پی‌های سازه‌های موجود
• استفاده به جای شمع
• کنترل وکاهش خطر روانگرایی در خاک‌های سست و اشباع
• پایدارسازی شیروانی‌ها
• تثبیت خاک و سنگ اطراف تونل