اختلاط عمقي خاك

اختلاط عمقي خاك تكنولوژي است كه به روش درجا خاك را بهسازي مي كند به طوريكه خاك با مصالح سيمانته از طريق شفت هاي سوراخدار نوك تيز يا اوگرهاي مجهز به پره هاي اختلاط در قطر 0.6 m تا 1.5 m مخلوط شده و عمليات بهسازي صورت مي گيرد.

موارد کاربرد روش اختلاط عمیق خاک (DSM)
• تقويت پي سازه‌های جدید
• تقویت پی در زیر سازه‌های اجرا شده
• تقویت پی در راه‌سازی
• استفاده در پی مخازن نفتی
• کاهش پتانسیل روانگرایی
• دیوار آب‌بند
• اجراي ديواره‌هاي قائم
• حفاظت شيب خاكبرداري
• توسعه‌ی بنادر
• پايدارسازي تونل

مزایای استفاده از روش اختلاط عمیق خاک (DSM)

• کاهش نفوذپذیری خاک
• افزایش مقاومت خاک
• کاهش نشست خاک بر اثر سربار
• جلوگیری از روانگرایی
• اصلاح درجای زمین
• زمين بخشي از سيستم خاك– سازه مي‌گردد
• كنترل و تاييد كيفي كار مقدور است.
• هزینه تجهیز کارگاه بسیار کمتر از موارد مشابه نظیر تراکم دینامیکی یا اجرای شمع می‌باشد
• سرعت اجرای بسیار بالا
• هزینه اجرای این روش بسیار کمتر از موارد مشابه است
• در این روش تولید صدا و ارتعاش در محیط شهری بسیار کمتر از روش‌های مشابه می‌باشد
• از لحاظ زیست محیطی ایده‌آل می‌باشد