سيستم خاک مسلح ژئوگريدي با نماي بلوکي


در این سیستم المانهای مسلح کننده خاک با ژئوگرید هایی است که بسته به طرح با مقاومت های متفاوت در لایه های خاکی قرار میگیرند و نمای کلی آن بلوک های مدولار می باشند.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

راه آهن مراغه ارومیه – اجرای 8 تقاطع غیر همسطح

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محوطه سازي مجتمع کوي فراز