سیستم دیوار حائل خاک مسلح PRS

            

نماهایی که برای سیستم های خاک مسلح تسمه ای در ایران متـداول می باشد عبارتند از نمای صلیبی و نمای گلدانی که به مقدار خیلی زیادی در تهران و نقاط مختلف کشوراجرا شده است. البته امروزه هزینه بر بودن تهیه تسمه های فلزی و اتصالات آن به قطعات نما، این سیستم را نسبت به سیستم های دیوار حائل خاک مسلح ژئوگریدی غیراقتصادی نموده است. در ضمن بحث هایی نظیر خوردگی تسمه ها و کم بودن انعطاف پذیری این سیستم ها در حین زلزله و سخت گیری آیین نامه ها در انتخاب نوع خاک مناسب برای آن سیستم مسائل دیگری است که به بحث اقتصادی قضیه اضافه می گردد. لـذا درحال حاضر بیشتر سیستم های خاک مسلح در دنیا به سمت خاک مسلح ژئوسنتتیکی سوق پیـدا کرده است البته امروزه به منظور شبیه سازی نماهای صلب ( پانلهای بتنی ) تسمه های پلی استری Web Soil نیز با هدف از بین بردن معایب تسمه ها در کنار سیستمهای خاک مسلح ژئوگریدی رایج شده است. این نوع سیستم به سیستم خاک مسلح پلیمری(Polymeric Reinforced Soil (PRS) معروف می باشد که متشکل از تسمه های پلیمری Web Soil و پانلهای بتنی T شکل می باشد.

پاره ای از ویژگیهای سیستم PRS :
- کاهش هزینه های اجرائی بین 30 الی 70 درصد بسته به حجم پروژه در مقایسه باسایر سیستمها همانند دیوار بتن مسلح ، خاک مسلح فلزی ، ..... .
- اجرای سریع پروژه نسبت به سایر روشهای متداول
- زیباسازی نما به جهت امکان استفاده از شکلها و فرمهای متنوع پانلهای نما
- سادگی و سهولت اجرا به جهت عدم نیاز به تجهیزات خاص و نیروی ماهر
- دوام و عمر 120 ساله ی این سیستم

 

تقاطع غیر همسطح ابویستان - در حال اجرا 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقاطع غیر همسطح معالی آباد شیراز - در حال اجرا 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تقاطع غیر همسطح معالی بهشهر- در حال اجرا